Lactate Scout Sport

Varför ska man göra laktatmätning?

Mätning av laktatnivåer inom idrottsprestationer Under högintensiv träning producerar kroppen laktat snabbare än det kan metaboliseras och avlägsnas från blodet. Detta leder till ansamling av laktat i blodet.

Upp till en viss tröskel kan kroppen rensa laktat i en hastighet som gör att, även om det finns förhöjda nivåer av laktat i blodet, påverkar det inte muskelfunktionen i hög grad.

När träningen når en högre intensitet passerar man den här tröskeln, vilket innebär att laktatproduktionen överstiger reningen av laktat. De biokemiska processer som är förknippade med ökad laktatproduktion sätter muskelcellerna under stress. Det är därför viktigt att fastställa laktattröskeln vid vilken träning är mest effektiv.

En laktatanalysator är därför användbar inom fitness- och kardiovaskulär träning för att öka uthålligheten utan att överträna.

Laktat är en energikälla och metaboliseras av muskelceller. Ju mer effektivt laktat metaboliseras, desto lägre blir koncentrationen av laktat i blodet under träning. Dessutom kommer överskott av laktat att rensas från blodet snabbare efter träningen.

Uthållighetsidrottare bör sträva efter att nå en förhöjd laktatjämvikt - en balans mellan produktion och nedbrytning av laktat.

För att träning ska ge positiva resultat och förbättra prestationen rekommenderas det att träna strax under den anaeroba tröskeln.

Träning med högre intensitet kommer att resultera i att den anaeroba tröskeln överskrids och orsaka en snabb ökning av laktatnivåerna i blodet. Denna tröskel varierar från person till person, och en individs tröskel kan fastställas med hjälp av ett stegtest. I ett stegtest ökar träningsintensiteten gradvis vid definierade intervaller, t.ex. på ett löpband, motionscykel eller vid ett fälttest. Blodets laktatnivå mäts vid slutet av varje intervall och plottas mot belastningsvärdet på en graf. Kurvan som bildas indikerar tröskelvärdet. Ju högre intensitet idrottarens träning ligger på vid deras anaeroba tröskel, desto bättre tränad är idrottaren.

Används av elitidrottare som:

  • Frida Karlsson, Längdskidor 
  • Johanna Skottheim, Skidskytt 
  • Växjö Lakers, Ishockey 
  • HV71, Ishockey 
  • Emil Persson, Längdskidor 
  • Ida Andersson, Längdskidor 
  • Fanny Borgström, Skyrunner
  • Joakim Lindberg, Kanot


Vill du prova Lactate Scout Sport? Man kan även beställa laktatmätningar av oss där vår testpersonal tar proverna och ni får lära er hur produkten fungerar. Kontakta info@championhealth.se för mer info.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.