Hemoglobinmätare

Anemi påverkar ca 25% av jordens befolkning

  • Antalet friska röda blodkroppar eller tillgången på hemoglobin sjunker under kroppens fysiologiska behov 
  • Påverkar ungefär 25% av den globala befolkningen, med betydligt högre förekomst i utvecklingsländer, särskilt hos kvinnor i fertil ålder och spädbarn 
  • Tidig behandling kan återställa personlig hälsa och öka den nationella produktiviteten med så mycket som 20% i utvecklingsländer (WHO) 
  • Orsakas av näringsbrister (framför allt järn), ökade hemoglobinbehov som under graviditet, blodförlust och olika sjukdomar 
  • Minskar individens välmående, fysisk produktivitet och arbetsprestation 
  • Har en negativ inverkan på utveckling och barns inlärning 
  • Anemi ökar dödlighet och sjuklighet hos både modern och barnet, inklusive risken för missfall, dödfödslar, prematuritet och låg födelsevikt


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.